Prypjat

Duga Radarstation

Tschernobyl – Prypjat

Tschernobyl – Prypjat