Samalira Camp – Kilembe (1727m) – Kabale – Ruwenzori

Bugata Camp – Samalira Camp (3170m) – Ruwenzori

Batawu Camp – Bugata Camp – Ruwenzori

Margherita Camp (4485m) – Margherita Spitze (5109m) – Batawu Camp – Ruwenzori

Batawu Camp – Margherita Camp (4485m) – Ruwenzori

Bugata Camp – Batawu Camp (3974m) – Ruwenzori

Mutinda Camp – Bugata Camp (4062m) – Ruwenzori

Sine Camp – Mutinda Camp (3688m) – Ruwenzori

Kilembe – Sine Camp (2596m) – Ruwenzori

Kampala – Fort Portal